Spotkania opłatkowe grup i wspólnot

Czas świąteczny jest sposobnością, aby zatrzymać się na chwile i we wspólnotach i grupach duszpasterskich działających przy naszej parafii, spotkać się z braćmi i siostrami w wierze.

Te spotkania mają na celu świętowanie jednego z najważniejszych wydarzeń  zbawczych, a więc Narodzin  Bożej Dzieciny. Spotkania to również czas składania sobie życzeń świątecznych i podzielenia się tradycyjnym opłatkiem.

  • 7 stycznia – opłatek Różańca: godzina 14.15
  • 21 stycznia – opłatek ministrantów: godzina 11.30
  • 22 stycznia – opłatek chóru: godzina 19.00
  • 23 stycznia – opłatek grupy młodzieżowej godzina 19.00
  • 24 stycznia – opłatek Rady Parafialnej, godzina 19.00

Komentarze

komentarze