Nowo mianowany proboszcz we wspólnocie parafialnej – Liturgia wprowadzenia w posługiwanie

W życiu religijnym wspólnoty parafialnej Kościoła w Polsce, mianowanie nowego proboszcza stanowi ciągle jeszcze dość znaczący i ważny moment; jej życie – mimo zmieniających się uwarunkowań – jest w dużej mierze naznaczone myśleniem i działaniem swego duszpasterza. Dla samego proboszcza Czytaj więcej…