Zasady organizowania i przeprowadzania zbiórek do puszek na terenie Parafii Miłosierdzia Bożego na cele niereligijne w tym charytatywne

  1. Inicjator zbiórki (np. rodzina) zgłasza organizatora zbiórki na cele niereligijne maksymalnie na trzy dni przed terminem zbiórki (np. z okazji zgłoszenia śmierci i podjęcia organizacji pogrzebu).
  2. Zgłoszenie na piśmie w dwóch egzemplarzach zawierać powinno: termin zbiórki, organizatora, motywację zbiórki i sposób przeprowadzenia kwesty. [Wniosek w załączniku]
  3. Zgłoszenie wymaga aprobaty pisemnej gospodarza terenu,
    czyli księdza proboszcza, który sygnuje na jednym z podań, oddając je jako dokument inicjatorom kwesty. Zgoda lub odmowa zostanie podjęta przez ks. Proboszcza bezpośrednio przy składaniu podania.
  4. Kwestarze w dniu zbiórki z odpowiednimi identyfikatorami i oznakowanymi puszkami przedstawiają się przed rozpoczęciem zbiórki w zakrystii ks. Proboszczowi lub w jego zastępstwie wydelegowanemu kapłanowi, mając przy sobie dowód tożsamości zgodny z danymi na identyfikatorze.
  5. Organizator zbiórki jest zobowiązany do przedstawienia ks. Proboszczowi zebranej kwoty drogą pocztową lub osobiście
    w ciągu 5 dni od daty kwestowania.

Ksiądz Proboszcz, Rada Parafialna Ekonomiczna i Duszpasterska

Chłapowo 2023.05.23