Zasady organizacji pogrzebu i przebieg liturgii pogrzebowej w parafii Miłosierdzia Bożego

1. Organizacja pogrzebu. O zgonie informujemy księdza telefonicznie lub osobiście, ustalamy wstępny termin pogrzebu. Ksiądz proboszcz proponuje termin jemu dogodny, to znaczy, że pogrzeb nie będzie pokrywał się z jego lekcjami w szkole, ani z innymi wydarzeniami w parafii, czy obowiązkami. Po konsultacji terminu rodzina informuje zakład pogrzebowy. Ks. proboszcz umieszcza informacje o pogrzebie na fb parafialnym. Przed pogrzebem przedstawiciel rodziny zmarłego w godzinach funkcjonowania biura parafialnego dostarcza do wglądu ks. proboszczowi akt zgonu zmarłego i reguluje koszty;

2. Msze św. pogrzebowe mają miejsce w naszym kościele;

3. Pogrzeb katolicki poza parafią wymaga delegacji proboszcza parafii ostatniego zamieszkania zmarłego;

4. Msza św. pogrzebowa powinna być z udziałem trumny. Jeśli jest kremacja, rodzina organizuje pożegnanie zmarłego z udziałem księdza katolickiego przed kremacją w kaplicy zakładu pogrzebowego;

5. Urny nie wprowadza się uroczyście do kościoła, nie okadza, ani nie kropi wodą święcona. Te obrzędy dotyczą ciała ludzkiego. Jeśli jest Msza św. z urną, pracownicy zakładu pogrzebowego ustawiają urnę na przygotowanym przez siebie stojaku; Ponieważ nabożeństwo ostatniego pożegnania było nad ciałem, nie powtarza się go nad urną;

6. Pusta noc może być w kościele, może być z udziałem ciała zmarłego. Na pustą noc nie wstawia się urny z prochami. Istota tego nabożeństwa dotyczy pożegnania ciała zmarłego;

7. Różaniec w kościele, jeśli nie jest odmawiany w domu zmarłego, ograniczamy do trzech dni poprzedzających pogrzeb włącznie z pustą nocą;

8. Jeśli na to warunki pozwalają (tzn. nie ma upału, a zwłoki są całe), można otworzyć trumnę na ostatnie pożegnanie. O otwarciu trumny w kościele po konsultacji z rodziną decyduje ks. proboszcz;

9. Liturgia pogrzebowa na cmentarzu rozpoczyna się od bramy cmentarza i następnie jest kontynuowana przy grobie;

10. Jeśli pogrzeb przypada w piątek, rodzina zmarłego prosi o dyspensę od pokarmów mięsnych w związku z planowaną konsolacją, chyba że przygotowuje dania jarskie;

11. W Triduum Paschalne i Środę Popielcową nie prowadzi się uroczystości pogrzebowych;

Ksiądz Proboszcz, Rada Parafialna Ekonomiczna i Duszpasterska

Chłapowo 2023.05.23