Regulamin korzystania z kościoła w okresie wakacji przez grupy kolonijne i oazowe

1. Każdy ksiądz przyjeżdżający z własną grupą winien pokazać ważny celebret głównemu celebransowi i wpisać się do księgi kapłanów gości.

2. Grupa uczestnicząca w liturgii parafialnej ustala w niej swój czynny udział z głównym celebransem.

3. Grupy korzystające z kościoła, poza grafikiem parafialnych nabożeństw, są zobowiązane do pozostawienia zastanego wcześniej porządku.

4. Grupa, która ma swój program, korzysta z paramentów liturgicznych przygotowanych uprzednio przez księdza proboszcza lub zakrystianina.

5. W przypadku częstego korzystania z kościoła ksiądz opiekun wyznacza osobę odpowiedzialną za przestrzeganie regulaminu.

6. Każda grupa uczestnicząca we Mszy świętej poza grafikiem parafialnym jest zobowiązana do złożenia jednorazowej ofiary na potrzeby bieżące kościoła, do których należą: media, utrzymanie czystości i korzystanie z paramentów liturgicznych; w przypadku rekolekcji, a więc korzystania z kościoła przez dłuższy okres czasu i kilkakrotnie w ciągu dnia, ofiara na utrzymanie świątyni podlega wcześniejszym ustaleniom z księdzem proboszczem.

7. Korzystanie z kadzidła i organów w trakcie liturgii odbywa się po wcześniej konsultacji z księdzem proboszczem.

8. Toaleta w kościele jest przeznaczona tylko dla duchownych i ministrantów, członkowie grupy korzystają z TOI TOI umieszczonego na parkingu parafialnym na lewo od wyjścia głównego z kościoła.

9. Nie korzystajmy z kościoła od 16.30 do 21.00.