Historia parafii

SONY DSCRytm życia Chłapowa – najpierw wioski rybackiej, później także osady wypoczynkowej – zawsze wyznaczało morze. Nową kartę w jego historii zaczął pisać abp Tadeusz Gocłowski, który w trosce o systematyczną służbę liturgiczną i opiekę duszpasterską nad tutejszymi mieszkańcami, 1 czerwca 1993 roku erygował parafię, wydzieloną z władysławowskiej parafii Wniebowzięcia NMP. Początki wspólnoty zaowocowały adaptacją hali stolarskiej na miejsce kultu Bożego. Wspólnym wysiłkiem nowo ustanowionej rodziny Chrystusowej, prowadzonej przez ks. Kazimierza Białka, na ziemi ofiarowanej przez Elżbietę i Józefa Jeków od jesieni 1993 roku do wiosny 1994 roku przygotowano kaplicę.

Tajemnicę Bożego Miłosierdzia w Chłapowie od 24 czerwca 1994 roku zagłębiał ksiądz proboszcz Wiesław Wett. Teraz posługuje ksiądz proboszcz Sławomir Skoblik – proboszcz od 26 sierpnia 2016 roku (wcześniej wikariusz – od 30 maja 2016 r. do 26 sierpnia 2016 r.).

U zarania istnienia parafia doznała wiele życzliwości. Ks. Tadeusz Reszka z Juraty przekazał sygnaturkę, parafia macierzysta podarowała stację Drogi Krzyżowej, obraz Jezusa Miłosiernego oraz szaty i naczynia liturgiczne, parafia Swarzewo ofiarowała figurę św. Barbary. Uświęcony Eucharystią i modlitwą skromny dom Boży – to rozwiązanie tymczasowe.

Inżynier, architekt Wiesław Szyślak z Gdańska Osowy przygotował projekt domu parafialnego i kościoła. W 1994 roku ruszyła budowa plebanii z salą katechetyczną, kuchnią i pomieszczeniami parafialnymi i pokojami gościnnymi. W 2003 roku parafianie podjęli trud budowy kościoła, pod który 13 sierpnia 2006 roku abp Tadeusz Gocłowski wmurował kamień węgielny.

Sukcesywnie w krajobraz osiedla wpisuje się kryta dwuspadowym dachem świątynia z wieżą od południa i prezbiterium i kaplicą od północy. Z czasem w jednonawowym wnętrzu zapłonie wieczna lampka i wierni będą uczestniczyć w Misterium Eucharystycznym.

Dzień powszedni wypełniają starania o dobro wspólnoty. Komitet budowy kościoła czuwa nad przebiegiem prac, członkowie Żywego Różańca i Czciciele Miłosierdzia Bożego wspierają parafię modlitwą, grupa charytatywna pomaga potrzebującym, szafarze nadzwyczajni, lektorzy i ministranci służą podczas Mszy Świętych. Proboszcz dzieli z wiernymi codzienne troski oraz radości z przeżywania parafialnych uroczystości, jak peregrynacja obrazu Jezusa Miłosiernego od 29 maja do 5 czerwca 2004 roku czy coroczne odpusty; w Niedzielę Miłosierdzia Bożego i 4 grudnia – we wspomnienie św. Barbary, patronki Chłapowa.