Bierzmowanie

Bierzmowanie – jeden z siedmiu sakramentów w Kościołach katolickich, starokatolickich, prawosławnych oraz Kościele Anglikańskim.

Do przystąpienia do sakramentu bierzmowania, są wymagane następujące dokumenty:

  • Metryka chrztu,
  • Zaświadczanie uczestnictwa w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo szkolnej katechezy albo świadectwo ukończenia katechizacji.