Małżeństwo

Małżeństwo -związek między osobami będący instytucją społeczną i zazwyczaj wiążący osoby emocjonalnie, ekonomicznie i prawnie. Małżeństwo stanowi najczęściej podstawę rodziny. W kulturze europejskiej małżeństwo jest instytucją prawną, a w większości religii stanowi instytucję sakramentalną. Małżeństwo nie jest pojęciem jednoznacznym, ponadczasowym i niezmiennym – występujące zróżnicowanie form życia małżeńskiego utrudnia sformułowanie uniwersalnej definicji małżeństwa.

Do ubiegania się o sakrament małżeństwa są wymagane następujące dokumenty:

  • Świadectwa chrztu i bierzmowania (ważne 6 miesięcy od daty wydania),
  • Dowody osobiste kandydatów,
  • Zaświadczenia o stanie wolnym z USC – do ślubu konkordatowego, lub świadectwo zawartego związku małżeńskiego,
  • Świadectwa uczestnictwa w Katechezie Przedmałżeńskiej,
  • W wypadku wdowy lub wdowcy – świadectwo zgonu współmałżonka.