7 rodzin w naszej parafii objęło opieką rodzinę z Syrii

Uprzejmie dziękujemy za złożoną deklarację. To Państwo będziecie wspierać przez najbliższe pół roku – 6 miesięcy rodzinę SARKIS AYNTEBLIAN.

W związku z porozumieniem, które nawiązały ze sobą organizacje wspierające ludność w Syrii, w tym w Aleppo; m.in. Caritas Polska informujemy, iż w celu uniknięcia konfliktów i napięć w Syrii wśród rodzin objętych pomocą; wynikających z różnych kwot wsparcia, ustalono, iż wszystkie organizacje będą wspierać rodziny w tym samym

Rodzina jest finansowana jedynie z Państwa środków. RODZINA – ID 3375: SARKIS AYNTEBLIAN ma 61 lat i mieszka w Aleppo z żoną VARTUHI, która ma 50  lat. Mają dwójkę dzieci KOKO 29 lat i NUSHIG 25 lat. Jest to rodzina chrześcijańska kościoła ormiańskiego. Jest to bardzo biedna rodzina bez źródeł dochodu i bez pracy. W Aleppo od 2 lat nie ma elektryczności i bieżącej wody. Rodzina potrzebuje środków na zakup dostępu do elektryczności (tzw. amperów), który stale drożeje w związku z przedłużającą
się wojną. Potrzebują zakupić wodę, która jest dystrybuowana cysternami w mieście. Potrzebują również żywności, która w Aleppo jest obecnie bardzo droga.

Z poważaniem

 Aleksandra Koryncka

Caritas Archidiecezji Gdańskiej

Komentarze

komentarze