Błogosławionych i radosnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego!

Drodzy Parafianie

Na radosne paschalne Święta Zmartwychwstania Pańskiego – zwycięstwa Jezusa Chrystusa nad śmiercią i grzechem

– składam najserdeczniejsze życzenia.

Niech spotkanie ze Zmartwychwstałym Panem będzie źródłem głębokiej radości, nadziei i pokoju serca. Niech Jego łaska przemienia naszą codzienność i czyni ją zgodną z zamysłem miłości Dobrego Boga.

Chrystus, który pokonał śmierć, niech ożywia w nas to, co martwe, niech umacnia i uwalnia od każdego lęku, abyśmy z odwagą kroczyli drogą wiary i nieśli blask Jego światłości.

Błogosławionych i radosnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego!

Ksiądz proboszcz Sławomir Skoblik

Komentarze

komentarze