Dyspensa na piątek 30 grudnia

DYSPENSA OD ZACHOWANIA WSTRZEMIĘŹLIWOŚCI OD POKARMÓW MIĘSNYCH NA PIĄTEK 30 GRUDNIA

Mając na uwadze, że w piątek 30 grudnia br. przypada święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa, biorąc pod uwagę rodzinny charakter tegoż święta oraz radosny charakter przeżywania czasu Narodzenia Pańskiego, po rozważeniu słusznych przyczyn duszpasterskich, udzielam zgodnie z kanonem 87 par. 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego wszystkim osobom przebywającym w granicach Archidiecezji Gdańskiej dyspensy od zachowania nakazanej w piątek wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych.

Korzystających z dyspensy zobowiązuję, aby tego dnia ofiarowali dowolną modlitwę według intencji Ojca Świętego.

/-/ + Sławoj Leszek Głódź
Arcybiskup Metropolita Gdański

Komentarze

komentarze