I Ogólnopolski Konkurs Organowy Akompaniamentu Liturgicznego i Muzyki Chóralnej Surrexit vere

Idea konkursu Surrexit vere powstała z marzeń, które są wyrazem troski organizatorów i współorganizatorów o kondycje polskiej chóralistyki oraz poziom muzyki kościelnej.

W znaczeniu szczególnym, chcemy zwrócić uwagę na pieśń sakralną, w tym pieśń liturgiczną okresu wielkanocnego.

Obserwacja i analiza ogólnopolskich konkursów organowych i chóralnych pozwoliła wypracować nową, oryginalną formułę konkursową, dopasowaną do współczesnych czasów. Zostały uwzględnione wymagania artystyczne względem organistów i chórów, wykonujących podczas koncertów oraz liturgii muzykę sakralną, zawierającą treści głoszące radość zmartwychwstania.

Spotkanie z innymi organistami, chórami to szansa na wymianę doświadczeń, na dokonanie obserwacji i porównań potrzebnych dla rozwoju wiedzy i umiejętności.

Udział w Konkursie pozwoli Państwu zdobyć nowe doświadczenia, podnieść poziom wykonawczy, a może przede wszystkim przeżyć fantastyczną, muzyczną przygodę.

Komentarze

komentarze