Miłosierdzie jest jedno – XXIV Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom

Do nabycia u ministrantów świece na stół wigilijny w ramach Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom w cenie 6 złotych mała i 17 złotych duża.

Świeca Caritas na przestrzeni lat stała się jednym z najważniejszych i najbardziej rozpoznawanych symboli Wigilii w Polsce. Płomień każdej wigilijnej świecy daje szansę na lepszą przyszłość dzieciom z ubogich rodzin, którymi opiekują się diecezjalne Caritas w Polsce.

Od jubileuszowego 2000 roku akcja organizowana jest wspólnie z Diakonią Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Kościoła Ewangelicko-Reformowanego oraz Eleos Kościoła Prawosławnego. Od tego momentu odbywa się także wspólna, ekumeniczna inauguracja. Ekumenizm akcji podkreśla również tegoroczne hasło – „Miłosierdzie jest jedno”.

Komentarze

komentarze