Ogłoszenia – 1 stycznia 2017 r.

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki, Światowy Dzień Pokoju – 1 stycznia 2017 r.

  • Dziś 1 stycznia, w uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki oraz w 50. Światowy Dzień Pokoju w imię Boże rozpoczynamy Nowy 2017 Rok w nadziei, że dane nam będzie go przeżyć z godnością i po Bożemu. U progu Nowego Roku, trwając w radości płynącej z Narodzin Zbawiciela, składam wszystkim najserdeczniejsze życzenia Bożego pokoju oraz radości płynącej z odkrywania daru Bożej miłości i świadczenia o niej we współczesnym świecie. Dzisiejsza Uroczystość kończy Oktawę Narodzenia Pańskiego. Dziś na Mszach św. czytane jest sprawozdanie duszpasterskie, którego treść zamieszczona jest w biuletynie.
  • W tym tygodniu przypada także pierwszy piątek miesiąca. Okazja do spowiedzi przed Mszą św. Jest to jednocześnie Uroczystość Objawienia Pańskiego. Msze św. jak w każdą niedzielę. Stałych zgłoszonych chorych odwiedzą z posługą sakramentalną w pierwszy piątek lutego. Bardzo bym chciał, abyśmy jak parafia spotkali się na wspólnym kolędowaniu w Uroczystość Objawienia Pańskiego. Chciałbym, aby kolędy prowadziły poszczególne rodziny. Proszę zgłaszać się do mnie, aby zachować porządek i móc przygotować kolędę na rzutnik. Mile widziane instrumenty. Rodzinne kolędowanie nie jest formą jakiegoś konkursu, ale festiwalem chwały dla Nowonarodzonego Jezusa. Pan organista zadba o profesjonalnym sprzęt nagłaśniający.
  • W przyszłą niedzielę o godzinie 14:15 w spotkanie w kościele Żywego Różańca. Niedziela Chrztu Pańskiego kończy okres liturgiczny Bożego Narodzenia, ale wystrój kościoła pozostanie tradycyjnie do 2 lutego.
  • Jutro, 2 stycznia rozpoczynamy w naszej parafii „Kolędę”. Z planem kolęd można się zapoznać na stronie internetowej parafii i w biuletynie. Kolęda rozpocznie się po Koronce w dni powszednie, w soboty o 13:00, w niedziele o 17:30. W czasie kolęd nie ma katechezy dla bierzmowanych, spotkania młodzieżowego. Z racji, że jest to moja pierwsza kolęda w Chłapowie, żeby nikogo nie pominąć prosiłbym o każdorazowe odprowadzenie mnie przez przyjmujących do następnego domu. Proszę pamiętać o przybraniu stołu, o kartach kolędowych, dzieci i młodzież o zeszytach z religii, dzieci o książeczce z obrazkami z Mszy świętych niedzielnych. Wizyta duszpasterska jest okazją do wspólnej modlitwy o Boże błogosławieństwo dla naszych domów oraz pogłębienia więzi pomiędzy duszpasterzem i parafianami. Już teraz dziękuję za życzliwe przyjęcie. Tradycyjne Ofiary składane podczas Kolędy przeznaczone są na potrzeby i budowę kościoła. W czasie trwania kolęd nie ma Mszy świętych wieczornych. Są ranne o 7:30.
  • Zapraszam do żłóbka na chwilę modlitwy i dziękuję za ofiary złożone przy okazji nawiedzenia, przeznaczone na utrzymanie Bazyliki Narodzenia Pańskiego w Betlejem.
  • W przyszłą niedzielę kolekta budowlana. Intencje na 2018 rok będę przyjmował po kolędach od 31 stycznia.

MODLITWA O POKÓJ OJCA ŚWIĘTEGO PAWŁA VI

Panie, Boże pokoju, któryś stworzył ludzi, przedmiot Twej łaskawości, aby byli współuczestnikami Twej chwały, błogosławimy Cię i składami Ci dzięki. Boś nam zesłał Jezusa Twego ukochanego Syna, uczyniłeś Go w tajemnicy paschalnej sprawcą wszystkiego zbawienia, źródłem wszystkiego pokoju, więzią wszelkiego braterstwa. Składamy Ci dzięki za pragnienia, wysiłki i czyny, które Twój Duch pokoju wzbudził w naszych czasach, aby zastąpić nienawiść miłością, nieufność zrozumieniem, obojętność solidarnością. Otwórz jeszcze bardziej nasze umysły i nasze serca na konkretne potrzeby miłości wszystkich naszych braci, abyśmy się stawali coraz bardziej budowniczymi pokoju. Pomnij, Ojcze Miłosierdzia, na wszystkich, którzy się trudzą, cierpią i umierają usiłując nadać światu charakter bardziej braterski. Niech Twoje Królestwo sprawiedliwości, pokoju i miłości ogranie ludzi wszelkich ras i języków. A ziemia niechaj napełnia się Twą chwałą. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Przyjmijmy Boże błogosławieństwo, niech ono towarzyszy nam w rozpoczętym Nowym 2017 Roku.

Ks. Sławomir Skoblik

Komentarze

komentarze