Ogłoszenia – 19 kwietnia 2020 r.

Święto Miłosierdzia Bożego – 19 kwietnia 2020

  1. Obchodzimy dziś uroczystość odpustowa Miłosierdzia Bożego. Od 20 kwietnia został zwiększony limit uczestników niedzielnej Eucharystii zasada 15 metrów kw. na jedną osobę, tzn. w naszej świątyni 42 osoby na dole rozsadzone po całym kościele , który liczy 625 m2 i 13 osób na chórze, który liczy 190 m2 podczas jednego nabożeństwa – czyli 55 osób. Z tej racji od jutra wraca Nabożeństwo Koronki do Bożego Miłosierdzia, jak i adoracja czwartkowa. Porządek Mszy św. w przyszłą niedzielę nadal w czasie kwarantanny. Dodatkowe Msze św. o 9.30 i 11.30, aby jak najwięcej osób mogło skorzystać z Eucharystii. Będą jeszcze 26 kwietnia i 3 maja transmisje Mszy świętych na Facebooku o 10.30. Przypominam, że od 16 kwietnia, osoby przebywające w kościołach, mają obowiązek zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki lub części odzieży ( przyp. dotyczy to wiernych, kościelnego, organisty, służby liturgicznej – także czytających i śpiewających). Z tego obowiązku wyłączeni są duchowni sprawujący „kult religijny, w tym czynności lub obrzędy religijne, podczas jego sprawowania”
  2. Codziennie przed Mszą świętą jest okazja do spowiedzi św, a w niedziele tylko przed Mszą świętą o 8.00 i 16.00.
  3. Jutrzejsza wizytacja biskupia została odwołana.
  4. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy w Polsce Tydzień Miłosierdzia.
  5. W kalendarzu liturgicznym przypada we czwartek uroczystość św. Wojciecha, patrona Polski i naszej diecezji – dodatkowa Msza św. o 8.45, a po niej adoracja Najświętszego Sakramentu – (odpust we Władysławowie), w sobotę świętego Marka – Ewangelisty.
  6. Przyszła niedziela będzie obchodzona jako Niedziela Biblijna i rozpocznie ona Tydzień Biblijny.

Trwając w radości płynącej ze zmartwychwstania Chrystusa i wdzięczności za obfity dar Bożego Miłosierdzia, przyjmijmy Boże błogosławieństwo.

Ksiądz proboszcz Sławomir Skoblik

Komentarze

komentarze