Ogłoszenia – 8 stycznia 2017 r.

Święto Chrztu Pańskiego – 8 stycznia 2017 r.

  • W dzisiejszą Uroczystość Chrztu Pańskiego, kończącą w liturgii okres Bożego Narodzenia, ogarniamy szczególną modlitwą naszych szafarzy sakramentu chrztu, rodziców i chrzestnych – tych wszystkich, którzy przekazali nam wiarę, a także tych którzy w minionym roku zostali ochrzczeni w naszej wspólnocie.
  • Gratuluję, a jednocześnie dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w rodzinne kolędowanie.
  • Po błogosławieństwie na koniec Mszy świętej, w dalszym ciągu zapraszamy do adoracji przy żłóbku. Dziękujemy za ofiary złożone przy okazji nawiedzenia przeznaczone na utrzymanie Bazyliki Narodzenia Pańskiego w Betlejem.

Na koniec prośmy Nowonarodzonego Zbawiciela, by nam błogosławił i umocnił w wypełnianiu przyrzeczeń chrzcielnych dziś odnowionych.

MODLITWA O POKÓJ OJCA ŚWIĘTEGO PAWŁA VI

Panie, Boże pokoju, któryś stworzył ludzi, przedmiot Twej łaskawości, aby byli współuczestnikami Twej chwały, błogosławimy Cię i składami Ci dzięki. Boś nam zesłał Jezusa Twego ukochanego Syna, uczyniłeś Go w tajemnicy paschalnej sprawcą wszystkiego zbawienia, źródłem wszystkiego pokoju, więzią wszelkiego braterstwa. Składamy Ci dzięki za pragnienia, wysiłki i czyny, które Twój Duch pokoju wzbudził w naszych czasach, aby zastąpić nienawiść miłością, nieufność zrozumieniem, obojętność solidarnością. Otwórz jeszcze bardziej nasze umysły i nasze serca na konkretne potrzeby miłości wszystkich naszych braci, abyśmy się stawali coraz bardziej budowniczymi pokoju. Pomnij, Ojcze Miłosierdzia, na wszystkich, którzy się trudzą, cierpią i umierają usiłując nadać światu charakter bardziej braterski. Niech Twoje Królestwo sprawiedliwości, pokoju i miłości ogranie ludzi wszelkich ras i języków. A ziemia niechaj napełnia się Twą chwałą. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Przyjmijmy Boże błogosławieństwo, niech ono towarzyszy nam w rozpoczętym Nowym 2017 Roku.

Ks. Sławomir Skoblik

Komentarze

komentarze