Podsumowanie roku 2015

Ważne wydarzenia w naszej Parafii w 2015 r.

  • Wizytacja kanoniczna połączona z udzieleniem sakramentu bierzmowania, której przewodniczył Ksiądz Infułat Stanisław Zięba – 15 marca.
  • Wprowadzenie dzwonów do Parafii – 24 kwietnia. Dzwony zostały odlane 27 marca i noszą imiona Jan Paweł II, św. Faustyna i św. Barbara.
  • Błogosławieństwo nowego kościoła wraz z poświęceniem ołtarza i dzwonów – 25 października, pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia.
DSC00025

Realizując wskazania Papieża Franciszka zawarte w Bulli „Misericordiae vultus” („Oblicze Miłosierdzia”), ogłaszającej Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia, oraz wytycznych dotyczących odpustów i sakramentu pokuty zawartych w liście Papieża do Przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji, ustanawiam w Archidiecezji Gdańskiej wyznaczone kościoły miejscem uzyskiwania odpustu Roku Jubileuszowego, w czasie jego trwania, tj. od 8 grudnia 2015 roku do 20 listopada 2016 roku.

Komentarze

komentarze