Rycerze Kolumba zapraszają na spotkanie – 13 listopada

Rycerze Kolumba zapraszają w niedzielę (13 listopada) do salki na plebanii, na godzinę 17:00 wszystkich mężczyzn, którzy chcieliby wstąpić w ich szeregi.


Od ponad ośmiu lat w Archidiecezji Gdańskiej funkcjonuje Zakon Rycerzy Kolumba. Jest to bratnia organizacja zrzeszająca katolickich mężczyzn, stanowiąca silne prawe ramię Kościoła we współczesnym świecie. Obecnie liczba jej uczestników na całym świecie dochodzi do 2 milionów.

Rycerze Kolumba kultywują miłosierdzie, troszcząc się o każde życie – poczęte i narodzone. Ślubują zachować jedność z Kościołem Katolickim i wewnątrz Zakonu, braterstwo wśród Rycerzy i miłość do Ojczyzny, w której żyją z woli Bożej Opatrzności.

Pierwsza Rada Zakonu w Polsce powstała w 2006 roku, a niedługo potem także w Gdańsku i Wejherowie. Rycerze zajmują się działalnością charytatywną i wszelkiego rodzaju pomocą w Kościele lokalnym, głównie w swoich parafiach. Spotykają się regularnie na modlitwie i na zjazdach różnych szczebli Zakonu.

Propagowanie i nabór nowych członków odbywa się głównie podczas tzw. niedziel rycerskich, które odbywają się za zgodą proboszcza parafii. Krótkie świadectwo, zachęta Rycerzy skierowana do mężczyzn, rozdawanie informatorów to podstawowy wymiar tego dnia.

Zachęcamy księży proboszczów do otwartości na tę inicjatywę, stanowiącą dobrą propozycję duszpasterskiego zaangażowania mężczyzn w swoich wspólnotach parafialnych.

Kontakt z Zakonem Rycerzy Kolumba można nawiązać poprzez Archidiecezjalnego Kapelana Duszpasterstwa Zakonu Rycerzy Kolumba ks. dr. Krystiana Wilczyńskiego: xwilczynski@gmail.com, a także bezpośrednio z Delegatem Rejonowym w Polsce panem Jackiem Piszem: dd14@rycerzekolumba.com.

Komentarze

komentarze