Słowo Metropolity Gdańskiego w sprawie możliwości przekazania 1% na rzecz Caritas Archidiecezji Gdańskiej

Drodzy Diecezjanie!

Każdy z nas został wezwany do czynienia miłosierdzia tak jak nauczył nas Zmartwychwstały Chrystus, obecny wśród nas.

Jak co roku w małym dobru, które składa się na wielkie dobro możemy mieć udział. Zbliża się czas rozliczeń podatkowych i można przekazać 1% swoich podatków na Organizację Pożytku Publicznego.

Jedną z wielu organizacji posiadającą status organizacji pożytku publicznego, działających na terenie naszej Archidiecezji jest CARITAS – którą dobrze znamy. Realizuje ona swoją misję poprzez wolontariat: parafialne i Szkolne Koła oraz placówki niosące pomoc ludziom chorym, samotnym, umierającym. Głównym mottem Caritas było i jest „być głosem ubogich” w dzisiejszym świecie.

W tym miejscu chciałbym również podziękować za ogromną wrażliwość i ofiarność, którą okazujecie wszystkim, którzy potrzebują pomocy, zarówno ubogim z naszego sąsiedztwa, jak i cierpiącym z powodu różnorakich klęsk żywiołowych w różnych zakątkach świata.

Z serca wszystkim błogosławię

/-/ + Sławoj Leszek Głódź

Arcybiskup Metropolita Gdański

Komentarze

komentarze