,,Termomodernizacja budynku Parafii Miłosierdzia Bożego w Chłapowie”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku działając na mocy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska przyznał Parafii Miłosierdzia Bożego w Chłapowie pożyczkę na realizację zadania pn.: ,,Termomodernizacja budynku Parafii Miłosierdzia Bożego w Chłapowie”.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł: 108 000,00 zł. Realizacja zadania została dofinansowanie w formie pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku w wysokości 97 200,00 zł.

Przedsięwzięcie polegało na termomodernizacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Chłapowie przy ul. Gościnnej 12. Budynek mieszkalny stanowi własność Parafii Rzymsko-Katolickiej Pw. Miłosierdzia Bożego W Chłapowie i pełni funkcje mieszkalno-administracyjną (biuro parafialne).

Realizacja inwestycji pozwoliła na osiągnięcie następujących celów:

  • osiągnięcie odpowiedniego komfortu cieplnego pomieszczeń w budynku,
  • poprawa komfortu użytkowania przedmiotowego obiektu, dzięki podniesieniu jakości istniejącej infrastruktury,
  • poprawa estetyki budynku,
  • poprawa warunków zdrowotnych i komfortu osób przebywających w budynku,
  • utrzymanie we wszystkich pomieszczeniach budynku temperatury i wilgotności, umożliwiającej efektywne realizowanie swojej funkcji o każdej porze roku, bez ponoszenia horrendalnych kosztów.

Przedmiotowa inwestycja wykazuje pozytywny wpływ na środowisko przyrodnicze i jego poszczególne komponenty, zwłaszcza na powietrze atmosferyczne.

Osiągnięte efekty ekologiczne działań termomodernizacyjnych:

  • ilość zaoszczędzonej energii końcowej – 271 GJ/rok,
  • zmniejszenie emisji CO2 – 15,03 Mg/rok.

Pracę rozpoczęły się 15 września 2022 roku, a zakończyły 19 stycznia 2023 roku.

Komentarze

komentarze