VI Niedziela Wielkiego Postu (Palmowa) – Zwycięstwo nad szatanem

W końcu Niedziela Palmowa przedstawia nam w sposób skrótowy całą tajemnicę wielkanocną – od męki do zmartwychwstania. Tej niedzieli śpiewana jest męka Pańska – warto zauważyć jaki ona ma charakter.

W śpiewie męki nie ma smutku i rozpaczy – męka Jezusa stała się przecież naszym zwycięstwem. Chrystus na krzyżu nie przegrywa, ale zwycięża – stąd triumfalny charakter liturgii, procesja z palmami, czerwone szaty mające być symbolem władzy królewskiej itd. 

W jakim celu święcimy palmy? 

Zwyczaj święcenia palm na pamiątkę triumfalnego wjazdu Chrystusa do Jerozolimy znany jest w Polsce od średniowiecza. Do kościelnego rytuału włączono wówczas pradawne praktyki, które miały uczcić rodzące się na wiosnę życie. W pogańskich czasach symbolizowały to właśnie wierzbowe gałązki.

Intencja papieska

O kulturę wyrzeczenia się przemocy
Módlmy się o większe propagowanie kultury rezygnacji z przemocy, do której prowadzi coraz rzadsze używanie broni, zarówno przez państwa, jak i obywateli.

Komentarze

komentarze