Wielkanoc 2018 – Życzenia świąteczne

„TERAZ ZAŚ PO NOCY NASTĘPUJE DZIEŃ,
PONIEWAŻ PRZEZ WIARĘ W ZMARTWYCHWSTANIE
PORZUCAMY CIEMNOŚCI GRZECHU I CIENIE ŚMIERCI,
ABY CHRYSTUS UMIEŚCIŁ NAS W ŚWIATŁOŚCI ŻYCIA.”
Św. Beda Czcigodny

Zmartwychwstały Pan daje nam nadzieję i odwagę. Jezus żyje i kroczy razem z nami ukazując nam sens naszej drogi życiowej. Jezus zmartwychwstając nie odczarował ziemi, ale ją zmienił, dając tym samym moc i perspektywę zmian dla serc ludzkich. Wszystkim Parafianom i gościom pragnę życzyć aby Zmartwychwstały Chrystus, wypełniał Wasze codzienne życie, Niech wszczepia w Wasze serca nadzieję, która podtrzyma drugiego człowieka w chwilach problemów i trudu, wreszcie niech obdarzy Was miłością, bo „ona wszystko przetrzyma” i „nigdy nie ustaje”. Niech Pan obdarza swoimi łaskami, wciąż otwierając serca na Boga i  drugiego człowieka, darzy Was wszystkich swoim Błogosławieństwem, Darami Ducha Świętego oraz zdrowiem.

Wszystkiego, co Boże, dobre i piękne, na czas Wielkiej Nocy, życzy Proboszcz Parafii Miłosierdzia Bożego w Chłapowie.

Ks. Sławomir Skoblik

Komentarze

komentarze