„Wielkopostna jałmużna”

Środą Popielcową rozpoczęliśmy okres Wielkiego Postu, w którym podejmujemy przemieniające nas dobre uczynki: post, modlitwę i jałmużnę. Jest to szczególna okazja do tego, by także w hojnym geście miłości podzielić się z najbardziej potrzebującymi.

Dlatego, jak co roku możemy przy wyjściu z kościoła złożyć do skarbony jałmużnę wielkopostną. Niech to będzie szczery dar naszego serca. Uzbierane w ten sposób ofiary złożone do puszki z napisem „Jałmużna wielkopostna” przeznaczone zostaną przy współpracy z Caritas we Władysławowie na świąteczną pomoc dla najbiedniejszych w parafii.

Komentarze

komentarze