Zaproszenie Metropolity Gdańskiego na święcenia kapłańskie – 20 maja

Umiłowani Bracia i Siostry, Drodzy Bracia Kapłani.

W dzisiejszą niedzielę przeżywamy w naszej archidiecezji Dzień Modlitw o Powołania do Gdańskiego Seminarium Duchownego. Z tej okazji dziękuję społeczności seminaryjnej – klerykom i moderatorom – za wszelkie inicjatywy, które służą budzeniu powołań oraz pomagają młodym w rozeznaniu decyzji pójścia za Chrystusem.

Jednocześnie pragnę serdeczne zaprosić na uroczystość święceń kapłańskich, których udzielę sześciu diakonom naszego Seminarium w sobotę, 20 maja br. o godz. 9.00 w Bazylice Archikatedralnej w Gdańsku – Oliwie. Będzie to ważne i radosne wydarzenie dla całej naszej archidiecezjalnej Wspólnoty, która otrzyma dar nowych kapłanów.

Dziękuję i gratuluję Parafiom, z których wywodzą się przyszli kapłani. Tam, gdzie wiara jest żywa, Bóg wzbudza powołania, a te znajdują dobrą atmosferę do wzrostu i rozwoju.

Dziękuję Rodzinom przyszłych prezbiterów. Niech wasze wsparcie, zwłaszcza modlitewne, stale towarzyszy waszym synom na ich kapłańskiej drodze życia.       

Do wspierania modlitwą przyszłych kapłanów, szczególnie w ostatnich dniach przygotowań do święceń, zachęcam wszystkich wiernych naszej archidiecezji, zwłaszcza chorych i cierpiących.

Szczególne słowa kieruję do ludzi młodych, a zwłaszcza do maturzystów, którzy rozważają drogę pójścia za Jezusem, aby głosić Ewangelię współczesnemu światu. Zapraszam Was – młodzi Przyjaciele – do pozytywnej odpowiedzi na wezwanie Pana i wybrania drogi powołania.

Wszystkim zatroskanym o powołania kapłańskie i zakonne, wszystkim dobrodziejom Gdańskiego Seminarium Duchownego z serca błogosławię.

/-/ + Sławoj Leszek Głódź

Arcybiskup
Metropolita Gdański

Komentarze

komentarze