Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów w Rzymie

Do 25 października będzie obradowało w Rzymie XIV Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów. Tematem prac będzie zagadnienie: „Powołanie i misja rodziny w Kościele i w świecie współczesnym”.

W związku z tym ważnym wydarzeniem prosimy wszystkich wiernych o modlitwę w intencji Synodu.

Modlitwy Papieża Franciszka przed Synodem o Rodzinie:

Jezu, Maryjo i Józefie, w Was kontemplujemy blask prawdziwej miłości, do Was zwracamy się z ufnością.
Święta Rodzino z Nazaretu, uczyń także nasze rodziny środowiskami komunii i wieczernikami modlitwy, autentycznymi szkołami Ewangelii i małymi Kościołami domowymi.
Święta Rodzino z Nazaretu, niech nigdy więcej w naszych rodzinach nikt nie doświadcza przemocy, zamknięcia i podziałów: ktokolwiek został zraniony albo zgorszony, niech szybko zazna pocieszenia i uleczenia.
Święta Rodzino z Nazaretu, oby Synod Biskupów mógł przywrócić wszystkim świadomość sakralnego i nienaruszalnego charakteru rodziny, jej piękna w Bożym zamyśle.
Jezu, Maryjo i Józefie, usłyszcie, wysłuchajcie naszego błagania.

synod

Komentarze

komentarze