Życzenia na Boże Narodzenie

„Gdy się Chrystus rodzi i na świat przychodzi, ciemna noc w jasności promienistej brodzi. Aniołowie się radują, pod niebiosy wyśpiewują:
Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo”.

Pośród tylu zwyczajnych nocy nadchodzi jedna z tych nadzwyczajnych.
Zazwyczaj noc budzi w sercu człowieka niepokój, niepewność, a niekiedy lęk.

To w tę Noc otrzymujemy lekarstwo na wszystkie niepokoje naszych serc. Bóg daje nam to lekarstwo w swoim Synu – daje je każdemu, kto uzna się za potrzebującego.

Obyśmy potrafili w tym  świętym czasie łaski stanąć przy Żłóbku z otwartym i ufnym sercem.

Niech czas Świąt Bożego Narodzenia  będzie źródłem pokoju i radości, której świat dać nie może. Niech Nowonarodzony darzy zdrowiem, pomyślnością i wszelkim dobrem  każdego dnia Nowego 2020 Roku.
Z darem modlitwy przy Żłóbku i Ołtarzu Pańskim.

Ks. Proboszcz Sławomir Jan Skoblik

Komentarze

komentarze