10.10 – 16.10

PONIEDZIAŁEK

10.10

17:00 + Dziadkowie z obojga stron
18:00 + Rodzice: Feliks i Aniela Ciskowscy
WTOREK

11.10

17:00 + Franciszka Plińska – rocznica śmierci
18:00 + Teofil Zalewski – rocznica śmierci, Agnieszka i rodzeństwo
ŚRODA

12.10

17:00 + Helena Kaczmarek i rodzice z obojga stron
18:00 + Jan, Leokadia i Henryka
CZWARTEK

13.10

17:00 + Walenty Hincka
18:00 + Mirosława Bolda – rocznica śmierci
PIĄTEK

14.10

17:00 + Ksiądz Proboszcz Wiesław Wett od mieszkańców ul. Jarowej
18:00

18:30

+ Z rodziny Karcz

+ Feliks Konkel w miesiąc po śmierci i pogrzebie

SOBOTA

15.10

17:00 + Matka chrzestna Jadwiga Bistram
18:00 + Stanisław i Łukasz Necel oraz teść Stanisław
NIEDZIELA

16.10

8:00 + Siostry i rodzice Glembin i Potrykus
10:30 – W pewnej intencji
16:00 + Klara i Ksawery oraz Brunon Hincke

PAŹDZIERNIK

Ogólna: Aby dziennikarze w swojej pracy zawodowej kierowali się zawsze szacunkiem dla prawdy i silnym poczuciem etyki.

Ewangelizacyjna: Aby Światowy Dzień Misyjny odnowił we wszystkich wspólnotach chrześcijańskich radość i odpowiedzialność związane z głoszeniem Ewangelii.

Komentarze

komentarze