21.11 – 27.11

PONIEDZIAŁEK

 21.11

17:00

17:00

– O rozwiązanie trudnych spraw rodzinnych

+ Ignacy, Małgorzata Potrykus.

18:00

18:00

18:30

+ Genowefa Ciskowska

+ Z rodzin Styn i Bystram

+ Ksiądz Proboszcz Wiesław Wett (20 gregoriańska)

WTOREK

22.11

17:00

18:00

+ Dusze w czyśćcu cierpiące

+ Józefa i Ksawery Jeka

18:30 + Ksiądz Proboszcz Wiesław Wett (21 gregoriańska)
ŚRODA

23.11

17:00 + Dusze w czyśćcu cierpiące
18:00

18:30

+ Siostry i bracia z obojga stron

+ Ksiądz Proboszcz Wiesław Wett (22 gregoriańska)

CZWARTEK

24.11

17:00 + Brunon Borski
18:00

18:30

+ Marta i Adam Jeka

+ Ksiądz Proboszcz Wiesław Wett (23 gregoriańska)

PIĄTEK

25.11

17:00 + Ojciec Zygfryd oraz dziadkowie z obojga stron
18:00

18:30

+ Jan i Augustyna oraz Józef Hincke

+ Ksiądz Proboszcz Wiesław Wett (24 gregoriańska)

SOBOTA

26.11

17:00 + Rozalia i Feliks
18:00

18:30

+ Maria Trzebiatowska w rocznicę śmierci

+ Ksiądz Proboszcz Wiesław Wett (25 gregoriańska)

NIEDZIELA

27.11

8:00 + Paweł Jeka i wszyscy krewni
10:30 +  Maria, Józef, Leon Bolda
16:00

16:00

+ Rozalia Guz i Józef Hincka

+ Ksiądz Proboszcz Wiesław Wett (26 gregoriańska)


LISTOPAD

Ogólna: Aby kraje, które przyjmują wielką liczbę uchodźców i uciekinierów, były wspierane w swoim wysiłku solidarności.

Ewangelizacyjna: Aby w parafiach kapłani i wierni świeccy współpracowali w służbie wspólnoty, nie ulegając pokusie zniechęcenia.

Komentarze

komentarze