Chłapowskie kapliczki…

 • KAPLICZKA PRZY WJEŹDZIE DO CHŁAPOWA
  Została wzniesiona w 1957 r. Jest to murowana kapliczka pomalowana na ceglany kolor, otynkowana w pozostałych miejscach na żółto. Posiada kryty dachówką, dwuspadowy, zwieńczony krzyżem daszek. Na marmurowej tablicy widnieje napis: Do Twej dążym kaplicy, Co z brzegu czeka nas. W budowli umieszczono figurę Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej.
 • KAPLICZKA NA SKRZYŻOWANIU ULICY SOLNEJ I KOPALNIANEJ
  Kapliczkę wzniesiono około 1960 r. Posiada ona zakończone łukowato, trzy przeszklone okna. W udekorowanej sztucznymi kwiatami kwaterze znajduje się figura Jana Chrzciciela.
 • KAPLICZKA PRZY ULICY WŁADYSŁAWOWSKIEJ
  Wymurowana z czerwonej cegły. Na pierwszej i drugiej kondygnacji znaj-dują się przeszklone okna; trzecia jest ażurowa, znajduje się w niej dzwon. W kwaterach ustawiono figurę „Serce Jezusa” (z tyłu umieszczono płaskorzeźbę przedstawiająca scenę pojmania Chrystusa) i wizerunek św. Barbary. Obiekt powstał w 1870 r.; w 2010 r. kapliczkę wyremontowano. Trzy razy dziennie na „Anioł Pański” rozbrzmiewa tutaj dzwon, która da się słyszeć również o godzinie 6:00 jak i w momencie śmierci mieszkańca Chłapowa.
 • KAPLICZKA NA SKRZYŻOWANIU ULICY WŁADYSŁAWOWSKIEJ I GÓRNICZEJ
  Kapliczka powstała przed II Wojną Światową. W środkowej kwaterze umieszczono wizerunki Matki Boskiej zorientowane w trzech kierunkach. Na postumencie w płaskich wnękach znajdują się monogramy maryjne. We wnękach nad kwaterą mieszczą się znicze i krucyfiks. Dwuspadowy daszek zwieńczono żelaznym krzyżem. Przy kapliczce odprawiało się nabożeństwa majowe.
 • KAPLICZKA PRZY ULICY KORSARSKIEJ
 • KAPLICZKA PRZY ULICY WŁADYSŁAWOWSKIEJ (pod lasem)
  Na miejscu, gdzie stoi kapliczka przy boisku, stał krzyż. To był bardzo stary krzyż, zupełnie spróchniały, tak słaby, że wiatr mógł go przewrócić. Zadecydowano, że trzeba go ściąć i pozostałości spalić. Nie nadawał się do żadnej konserwacji. Było to niemy świadek, być może jeszcze wojny. Miejsce to nie mogło zostać puste, dlatego Józef Dombke zbudował tam murowaną kapliczkę, wewnątrz wypełnioną polnymi kamieniami. Na tym postumencie wykonane zostało oszklone zadaszenie, by chroniło
  figurkę Jezusa Frasobliwego przed deszczami, śniegami i wszystkim, co mogłoby przyspieszyć jej zniszczenie.Figurkę wyrzeźbił Piotr Golla z pobliskiego Władysławowa. Cechą charakterystyczna tej rzeźby jest to, że Pan Jezus opiera głowę na lewej ręce, a to nie jest naturalny odruch człowieka praworęcznego. Kapliczka została wybudowana w roku 2000.

Komentarze

komentarze