Dni skupienia dla młodzieży męskiej w Gdańsku – 17-19 marca

Gdańskie Seminarium Duchowne w dniach 17–19 marca 2017 r. organizuje dni skupienia dla młodzieży męskiej, zwłaszcza dla starszych członków Liturgicznej Służby Ołtarza (szkoła średnia, studenci). Razem z klerykami przez 3 dni będą mogli żyć zgodnie z planem dnia obowiązującym w Seminarium.

Proszę o przekazanie tej informacji opiekunom grup LSO, aby ci zaprosili i zachęcili swoich podopiecznych do skorzystania z podjętej przez Seminarium inicjatywy. Szczegółowy program tych weekendowych dni skupienia podaję w załączniku.

Zgłoszenia i ewentualne zapytania niech będą kierowane za pośrednictwem duszpasterzy do ojca duchownego ks. Jana Uchwata, tel. 508–409–192 lub juchwat@wp.pl. Opłata za pobyt w Seminarium jednego uczestnika wynosi 30 zł. Oprócz rzeczy osobistych należy przywieźć ze sobą śpiwór. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Seminarium http://gsd.gda.pl oraz na Facebooku.

Program Weekend w Seminarium 17-19 marca

Komentarze

komentarze