Nabór do Gdańskiego Seminarium Duchownego

Rektor Gdańskiego Seminarium Duchownego zwraca się do wszystkich, którzy odczuwają w sobie powołanie do kapłaństwa, by nie zwlekali z decyzją i zgłosili się do naszej archidiecezjalnej uczelni. Wraz z nowym rokiem akademickim kandydaci będą mogli rozpocząć studia filozoficzno-teologiczne i wejść na drogę seminaryjnej formacji ku kapłaństwu.

Szczegółowe informacje na temat procedury rekrutacji do Gdańskiego Seminarium Duchownego i warunków przyjęcia są podane na stronie internetowej Seminarium oraz w gablocie ogłoszeń w naszym kościele. Można się z nimi zapoznać także w biurze parafialnym.


Zasady przyjmowania do Gdańskiego Seminarium Duchownego w roku akademickim 2017/2018

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do Gdańskiego Seminarium Duchownego (GSD) powinien:

1. Odbyć rozmowę kwalifikacyjną z Rektorem GSD (lub wskazanym przez niego zastępcą); konieczne jest wcześniejsze uzgodnienie terminu spotkania (tel.: 58 552 00 50 lub 58 552 22 34).

2. Przedłożyć w rektoracie GSD następujące dokumenty:

 • własnoręcznie napisane podanie (skierowane do Księdza Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia, Metropolity Gdańskiego);

 • własnoręcznie napisany życiorys;

 • świadectwo chrztu i bierzmowania;

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej;

 • świadectwo maturalne (można dostarczyć po rozmowie kwalifikacyjnej);

 • opinię Księdza Proboszcza;

 • opinię Katechety ze szkoły średniej;

 • kartę zdrowia oraz zaświadczenie lekarskie, potwierdzające, że można podjąć studia (druk do pobrania na www.gsd.gda.pl w zakładce „Kandydaci”)
 • 3 fotografie;

 • ksero dowodu osobistego;

 • wypełniony formularz danych personalnych kandydata do GSD (punkt 29 pozostawić niewypełniony) (druk do pobrania na www.gsd.gda.pl w zakładce „Kandydaci”).

Termin przyjmowania zgłoszeń: od 29 maja do 15 lipca 2017 r. oraz dodatkowo od 24 sierpnia do 1 września 2016 r.

3. Dokonać rejestracji internetowej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, w tym dokonać opłaty rekrutacyjnej zgodnie z zasadami podanymi na stronie www.irk.uksw.edu.pl

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt drogą mailową lub telefoniczną:

e-mail: sekretariat@gsd.gda.pl; tel.: 58 552 00 50.

Komentarze

komentarze