Ogłoszenia – 7 stycznia 2023 r.

Święto Chrztu Pańskiego

  1. W dzisiejsze Święto Chrztu Pańskiego, kończące w liturgii okres Bożego Narodzenia, ogarniamy szczególną modlitwą naszych szafarzy sakramentu chrztu, rodziców i chrzestnych – tych wszystkich, którzy przekazali nam wiarę, a także tych którzy w minionym roku zostali ochrzczeni w naszej wspólnocie.
  2. Dziś po Mszy św. o 10.30. w salce na plebanii spotkanie oazy i scholii zaś około 15.00 i Żywego Różańca. Wcześniej o 14.15 wspólny Różaniec. Zapraszamy wszystkich członków i sympatyków tych grup na wspólne kolędowanie i dzielenie się opłatkiem.
  3. Biuro parafialne w tym tygodniu czynne we wtorek i czwartek bezpośrednio po rannej Mszy świętej.
  4. Dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w rodzinne kolędowanie.
  5. U ministrantów do nabycia za dobrowolną ofiarą biuletyn parafialny i Gość Niedzielny w cenie 10 złotych.
  6. Trwa kolęda, czyli wizyta duszpasterska. Program kolęd umieszczony jest na stronie internetowej parafii i w gablotce. Na kolędę dzieci i młodzież przygotowują zeszyt i ćwiczenia z religii oraz indeks katechizacji. Obecność wszystkich domowników na kolędzie jest wyrazem nie tylko szacunku dla kapłana, ale także więzi i przynależności do wspólnoty parafialnej. Jeśli w domu jest grypa czy inna choroba zaraźliwa drogą kropelkową proszę o przełożenie terminu kolędy na termin dodatkowy. W rozpisce jest pomyłka. Kolęda z 10 I została podana powtórnie 23 I, zatem 23 I będzie kolęda dodatkowa.
  7. Po błogosławieństwie zapraszam do adoracji przy żłóbku, Dziękuję za ofiary złożone przy okazji nawiedzenia przeznaczone na utrzymanie Bazyliki Narodzenia Pańskiego w Betlejem i innych miejsc świętych w Ziemi Świętej. Wiemy, ze w okresie wojny Izraela z Hamasem to wsparcie jest szczególne, gdyż Kustodia Ziemi Świętej jest utrzymywana zasadniczo z ofiar pielgrzymów. Za tydzień kolekta budowlana.

Ksiądz proboszcz Sławomir Skoblik

Na koniec prośmy Nowonarodzonego Zbawiciela, by nam błogosławił i umocnił w wypełnianiu przyrzeczeń chrzcielnych.

Komentarze

komentarze