Sprawozdanie duszpasterskie za rok 2023 (Nowy Rok)

W styczniu odbyło się wspólne rodzinne kolędowanie. Gościem spotkania był zespól „4 razy w roku”; po 2 latach przerwy odbyła się tradycyjna kolęda.

W lutym odbył się II Wieczór Małżeństw. Gościem spotkania był. ks. kanonik Jan Uchwat – ojciec duchowny kleryków w Gdańskim Seminarium Duchownym.

W marcu rekolekcje poprowadził ks. Rafał Ziemann z Gdyni-Demptowa; odbył się dzień skupienia dla kandydatów do przyjęcia sakramentu bierzmowania; po raz kolejny kościół był stacyjnym podczas Drogi Krzyżowej.

W kwietniu uroczystościom odpustowym przewodniczył ks. Grzegorz Klimkiewicz z Łodzi; klika osób uczestniczyło w wycieczko-pielgrzymce na Ziemię Sandomierską, Lubelską i Zamojską.

W maju kilkanaście pielgrzymowało wraz z parafią władysławowską do Swarzewa oraz 14 dzieci przystąpiło do pierwszej Komunii św., kilkanaście dzieci uczestniczyło we wszystkich nabożeństwach majowych,

W czerwcu dzieci pierwszokomunijne wraz z rodzicami i wychowawcami z ks. proboszczem uczestniczyły w wycieczko-pielgrzymce do Krakowa i Częstochowy, kilka osób pielgrzymowało pieszo do Kalwarii Wejherowskiej; gościliśmy przedstawiciela GSD – ojca duchownego ks. kanonika Wojciecha Langowskiego.

W lipcu odbyła się tradycyjna pielgrzymka do Swarzewa, trwała wystawa prac plastycznych Stowarzyszenia Miłośników Malarstwa.

W sierpniu odbył się obóz wypoczynkowy dla dzieci i młodzieży w Słowackim Raju; gościliśmy wielu księży kwestarzy – misjonarzy oblatów, członka misji Afrykańskich, wsparliśmy charytatywnie dwie akcje: pomoc pogorzelcom w Smolnie, i leczenie dziewczynki z Krokowej.

We wrześniu odbyła się pielgrzymka do Ziemi Świętej i Jordanii.

W październiku kilkanaście dzieci przygotowało misyjne różańce i uczestniczyło we wszystkich nabożeństwach różańcowych, zrodziła się scholka.

W grudniu uroczystości odpustowej ku czci św. Barbary przewodniczył ks. kanonik Zygmunt Jankowski z Karwi, parafianie przekazali 21 toreb papierowych z żywnością do punktu Caritas we Władysławowie, kilkanaście dzieci uczestniczyło we wszystkich nabożeństwach roratnich.

W 2023 roku ochrzczono 15 dzieci, w tym 11 z naszej parafii. Zmarło 14 osób w tym 2 bez sakramentów świętych, 3 pary zawarły związek małżeński.

W 2024 roku są planowane wydarzenia duszpasterskie:

a) od I niedzieli Wielkiego Postu będą w naszej parafii rekolekcje wielkopostne

b) 7 kwietnia odbędzie się uroczystość odpustowa wraz z udzieleniem sakramentu bierzmowania uczniom klasy I i II Szkoły Ponadpodstawowej

c) w weekend majowy jest planowana pielgrzymka do Rzymu

d) 10 maja będziemy gościć relikwie św. Wojciecha, spotkanie poprzedzi triduum, którego projekt w porozumieniu z Radami Parafialnymi się kształtuje

e) w wakacje będą planowane jednodniowe wycieczki autokarowe po regionie, będzie kontynuowana wystawa plastyczna

Ponadto będą kontynuowane te dzieła, które zostały podane w kronice: tradycyjne pielgrzymki, formacja poszczególnych grup parafialnych; Jestem bardzo wdzięczny wszystkim członkom nowej Rady Duszpasterskiej i Ekonomicznej, oraz tym wszystkim, którzy wspierają mnie w pracach wokół kościoła, zbierają tacę, roznoszą opłatki, jeżdżą wraz ze mną na zbiórki pieniężne po parafiach.

Dziękuję tym parafianom, którzy bądź darmo, bądź po minimalnych kosztach włączają się w budowę kościoła i utrzymanie terenu wokół niego, starają się o okolicznościową dekorację kościoła, dbają o bieliznę mszalną, redagują biuletyn. Dziękuję za prowadzenie młodszych grup oazowych, scholi.

Dziękuję za wszystkie ofiary składane na funkcjonowanie parafii. Bóg zapłać za intencje mszalne i za to, że są one wyższe, niż kilka lat temu. Intencje na nowy rok 2025 będę przyjmował dopiero jesienią. Zgodnie z powizytacyjnym nakazem księdza arcybiskupa i jego wytycznymi dla całej archidiecezji są zmiany w rozkładzie Mszy św. od 2024 roku, o czym zostaliście poinformowani przy roznoszeniu opłatka. Są Msze sw. zbiorowe, indywidualne i dodatkowe.

Dziękuję za ofiary na budowę kościoła. W 2023 byli sponsorzy na barierki przy wejściu do kościoła i głośniki wokół kościoła, oraz na zakup paschału. Serdecznie dziękuję w imieniu wspólnoty parafialnej. Jedna osoba ufundowała dwa ornaty osobiście dla ks. proboszcza.

Poczyniono inwestycje:

– uporządkowanie i ogrodzenie parkingu kościelnego;

– modernizacja barierki na chórze, spowodowana kontrolą nadzoru budowlanego.;

– zakupiono sejf do zakrystii i wzmacniacz do obsługi zewnętrznych głośników.

W kwietniu bowiem rozpoczną się pracę dokończenia elewacji i iluminacji kościoła, które poprowadzi pan Krystian Jettke.

W planie jest uporządkowanie parkingu przy plebanii, dojście do kaplicy za prezbiterium, a także chodnika wokół kościoła. Parafia za zgodą kurii użyczy teren na chodnik wzdłuż ul. Zielonej gminie Władysławowo.

Po tych inwestycjach na zewnątrz kościoła w dalszej kolejności będzie remont kuchni na plebanii. Potem będziemy myśleć o wnętrzu świątyni.

Ksiądz proboszcz Sławomir Skoblik

Komentarze

komentarze