Pola Nadziei na Pomorzu – 24 kwietnia

ogolny_A3_2016_drukPola Nadziei to akcja, w ramach której propagowana jest idea wolontariatu i opieki paliatywno-hospicyjnej oraz pozyskiwane są fundusze na potrzeby hospicjów. Pierwsze Pola Nadziei zakwitły w szkockim Edynburgu, zorganizowane przez Fundację Marie Curie Cancer Care. Stamtąd też przywędrował do nas zwyczaj darowania żonkili osobom przyłączającym się do zbiórki.

Żonkil w tej tradycji symbolizuje triumf poświęcenia nad egoizmem, miłości nad śmiercią. Co roku na początku października, w okolicach Międzynarodowego Dnia Opieki Paliatywno-Hospicyjnej, ludzie na całym świecie sadzą żonkile przed szkołami, szpitalami, urzędami, w parkach i na skwerach. Wiosną, kiedy kwitną, ośrodki hospicyjne organizują wielką zbiórkę na rzecz ich podopiecznych. Ubrani na żółto wolontariusze wręczają je darczyńcom w zamian za datek do puszki.

Przez pomorskie ośrodki akcja organizowana jest po raz piąty. Podczas finałowej niedzieli 24 kwietnia 2016 r. będą zbierane środki na rzecz: Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych im. ks. E. Dutkiewicza SAC w Gdańsku,  Hospicjum im. Św. Józefa w Sopocie, Stowarzyszenia Hospicjum im. św. Faustyny w Sopocie, Hospicjum im Św. Wawrzyńca w Gdyni wraz z Domem Hospicyjnym dla Dzieci „Bursztynową Przystanią” oraz Hospicjum pw. Ojca Pio w Pucku we współpracy z Fundacją Hospicyjną, Caritas Archidiecezji Gdańskiej. Łącznie w ciągu roku wymienione hospicja opiekują się ok. 3000 chorych: dorosłych i dzieci. Mimo że opieka w hospicjum jest bezpłatna, Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje jedynie ok. 2/3 kosztów utrzymania pacjentów. Aby pomóc większej liczbie osób,  pozostałą część środków hospicja muszą pozyskać od ludzi dobrej woli i instytucji.

Podczas finałowej niedzieli 24 kwietnia 2016 r. będą zbierane środki na rzecz: Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych im. ks. E. Dutkiewicza SAC w Gdańsku,  Hospicjum im. Św. Józefa w Sopocie, Stowarzyszenia Hospicjum im. św. Faustyny w Sopocie, Hospicjum im Św. Wawrzyńca w Gdyni wraz z Domem Hospicyjnym dla Dzieci „Bursztynową Przystanią” oraz Hospicjum pw. Ojca Pio w Pucku we współpracy z Fundacją Hospicyjną, Caritas Archidiecezji Gdańskiej. Łącznie w ciągu roku wymienione hospicja opiekują się ok. 3000 chorych: dorosłych i dzieci. Mimo że opieka w hospicjum jest bezpłatna, Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje jedynie ok. 2/3 kosztów m z ośrodków, które współtworzą akcję, przewidziano wiele atrakcji, wśród nich zarówno te charakterystyczne: żonkilowe parady czy rodzinne festyny z animacjami dla dzieci, jak  i wyjątkowe  w każdym z czterech miast.

Komentarze

komentarze