„Pożegnanie z kolędą” – koncert chóru LUTNIA z Luzina | 28.01

W niedzielę, 28 stycznia 2018 roku zapraszamy na „Pożegnanie z kolędą”. Naszą parafię odwiedzi Chór Mieszany „Lutnia” z Luzina, który pod dyrekcją Tomasza Fopke zaprezentuje polskie i kaszubskie kolędy podczas mszy świętej o godz. 8.00 i 10.30. Po sumie śpiewacy dadzą półgodzinny koncert.

Będzie można zaopatrzyć się w płyty chóru oraz inne płyty z kolędami regionalnymi.


Chór mieszany „Lutnia” działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Luzinie założony został w roku 1994 z inicjatywy Stanisława Perszona. Prezesi „Lutni” to kolejno: Franciszek Okuń, Stanisław Perszon, Alicja Hinz oraz obecnie Zygmunt Brzeziński. Dyrygenci: Jerzy Szostakowski, Anna Kosik i Bernadeta Benkowska. Od jesieni roku 2000 dyryguje Tomasz Fopke. W repertuarze zespołu znajduje się kilkaset pozycji, głównie kompozycje do tekstów w języku kaszubskim; w tym z większych form: „Pierwsza Kaszubska Pasja” i „Msza Kaszubska na Chór i Diabelskie Skrzypce” T. Fopke. Śpiewacy specjalizują się w wykonywaniu utworów w języku kaszubskim, wyłącznie w tym języku prowadzone są próby.
Chór daje kilkadziesiąt koncertów rocznie, występując w kraju i zagranicą. Często gości w regionalnej i ogólnopolskiej telewizji. Na odrębne wspomnienie zasługują cztery koncerty pieśni religijnej (wspólnie z chórem Pięciolinia z Lini)- dla TV TRWAM. Zdobył kilka znaczących nagród i wyróżnień. Posiada własny sztandar oraz logo (lutnię dzierżoną przez gryfa). Chór przyczynił się do powstania i rozwoju kaszubskiego ruchu śpiewaczego- jest jednym z członków- założycieli Rady Chórów Kaszubskich (Parchowo, 2004 rok) oraz pierwszym gospodarzem Zjazdu Śpiewaków Kaszubskich w roku 2003. Lutnia ma na swoim koncie osiem płyt: Pierszô Kaszëbskô Pasja (2003); Kaszëbi na Gòdë (2003); Bògù spiewac chcã (2004); Kaszëbi na Gòdë II (2005); Wëcmanim, Panie (2009); Oratorium Sianowskie (2009), Bôjkã na głosë (2014) oraz Szpòrtë z Lutnią. Kaszubska biesiada z dowcipami (2016).

Komentarze

komentarze