Program Misji Parafialnych

Drodzy Parafianie

Mija 9 lat od ostatnich misji parafialnych. Czym są misje i jak są ważne dla wspólnoty parafialnej? Są szczególnym rodzajem otwartych rekolekcji. W parafii przeprowadza się je zazwyczaj co dziesięć lat.

Misje to wyjątkowy czas szukania i poznawania Boga, odkrywania Jego miłości, otwierania przed Nim swego serca i rozpoznawania Jego woli w swoim życiu.

To czas myślenia i refleksji, a niejednokrotnie rozrachunku z własnym sumieniem w obliczu prawdy o miłosierdziu Boga względem człowieka, względem mnie samego.

To wreszcie czas naprawiania relacji z ludźmi, z którymi żyjemy, pracujemy, których kochamy i których nie akceptujemy,.

Misje to czas uświadomienia sobie, że jesteśmy kochani przez Boga, królestwie.

Misje to czas odkrywania, że Jezus Chrystus przywrócił nam życie, wolność i godność dzieci Bożychprzez swą ofiarę Krzyża, dał umocnienie pochodzące od Ducha Świętego, który udziela nam potrzebnych łask i darów.

Misje to czas rodzenia się wdzięczności i tęsknoty za dobrym Bogiem, zwłaszcza w obliczu uświadomienia sobie swojej grzeszności i małości.

To czas nawrócenia czyli do powrotu do Boga, zarówno tych osób, które uważają się za gorliwych chrześcijan, jak i tych, którzy prowadzą życie z dala od  Boga.

Jest to więc czas uznania swoich win i wyznania grzechów, ale przede wszystkim czas powtórzenia za św. Pawłem i przyjęcia za swoje zdania, że Jezus jest Panem.

To czas wyboru Boga jako swojego Pana i Zbawiciela, oddania Mu swojego życia, pójścia za Nim.

Misje to czas modlitwy i sakramentów świętych: zwłaszcza pokuty i pojednania oraz Eucharystii. Właśnie we wspólnocie Kościoła Pan Bóg daje nam dobre środowisko dla wzrostu wiary.

Misje to nie tylko czas wzrastania w wierze praktykujących wiernych, to przede wszystkim czas odzyskania wiary dla wątpiących i odrzucających Boga, dla tych, którzy z powodu różnych doświadczeń stracili sens wiary, którzy wprost nie uważają się już za członków Kościoła, którzy lękają się przyznać do Boga ze względu na środowisko, w którym żyją i pracują, którzy pragną nawrócenia, ale brak im sił, aby zaufać Bożemu miłosierdziu.

To czas dla tych, którzy szukają swojego miejsca także wśród ludzi i być może pragną wspólnie podjąć wysiłek trwania we wspólnocie.

Misje to czas dawania świadectwa. Księża, misjonarze, osoby świeckie prowadzące nauki, rozważania i modlitwy misyjne to ludzie doświadczeni w wierze, ludzie, którzy doznali miłości Boga często w skrajnie trudnych sytuacjach życiowych. Pragną oni teraz zaświadczyć o tym, czego Bóg dokonał w ich życiu, jak prowadził ich do wolności w podejmowaniu decyzji, jak wyzwalał z różnych uzależnień , jak leczył choroby duszy i ciała. I jak nadal to wszystko czyni. Opowiedzą o wierze, nadziei i miłości, płynących z raz podjętej i wciąż ponawianej decyzji, że Jezus jest Panem ich życia i ich jedynym Zbawicielem.

Misje to szansa odnowy Twojego życia!

Jeśli szukasz miłości i akceptacji, Bóg ci je da.

Jeśli tkwisz w samotności, lęku i rozpaczy, Bóg Cię uleczy.

Jeśli szukasz sensu życia, Bóg ci go wskaże.

Zaufaj Mu!

Przyjdź, rozpoznaj Boga – On jest

Program Misji Św. w parafii Miłosierdzia Bożego, Chłapowo oo. dominikanie

Kryteria Żywej Wiary

Uroczyste rozpoczęcie Misji św. dla całej parafii – sobota 29.02.2020 o godz. 18.00;

I niedziela W. Postu 01.03.20

g. 8.00 i 10.30 – z udziałem dzieci,
16.00 – Msze św. z nauką ogólną

g. 15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia i Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym;

Poniedziałek 02.03.20
Temat : „Wiara”

g. 8.00 – kl. 0 – 4 – nauka;

g. 9.00 i 18.00 – Msza św. z nauką dla dorosłych;

g. 15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia;

g.16.00 – kl. 5 – 8 – nauka;

g. 19.00 – nauka stanowa dla kobiet;

g. 19.45 – nauka dla młodzieży szkół ponadpodstawowych;

Wtorek 03.03.20
Temat : „Grzech”

g. 8.00 – kl. 0 – 4 – nauka;

g. 9.00 i 18.00 – Msza św. z nauką dla dorosłych;

g. 15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia

g.16.00 – kl. 5 – 8 – nauka;

g. 19.00 – nauka stanowa dla mężczyzn;

g. 19.45 – nauka dla młodzieży szkół ponadpodstawowych;

Środa 04.03.20
Temat: Rachunek sumienia, spowiedź

Zakończenie misji dla dzieci i młodzieży (spowiedź dzieci i młodzieży)

g. 8.30 – spowiedź dla ludzi chorych przed udzieleniem sakramentów;

g. 9.00 – Msza św. z nauką dla chorych starszych z udzieleniem sakramentu chorych;

g. 15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia;

g. 15.15-16.00 – spowiedź dzieci szkoły podstawowej;

g. 16.00 – Msza św. z nauką dla dzieci szkoły podstawowej;

g. 19.30 – spowiedź dla młodzieży;

g. 19.45 – Msza św. z nauką dla młodzieży szkół ponadpodstawowych;

g. 21:00 – Różaniec Fatimski jako przygotowanie do spowiedzi misyjnej;

Czwartek 05.03.20
Dzień spowiedzi misyjnej

g. 8.00 – 9.00 – spowiedź – Adoracja Najśw. Sakramentu w ciszy;

g. 9.00 – Msza św. z nauką dla dorosłych i modlitwy o powołania kapłańskie i zakonne;

g. 15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia;

g. 17.00 – 18.00 – spowiedź – Adoracja Najśw. Sakramentu w ciszy;

g.18.00 – Msza św. połączona z misyjnym nabożeństwem przebłagalnym;

Piątek 06.03.20

g. 9.00 – Msza św. z nauką dla dorosłych i modlitwy za zmarłych przy grobie ks. proboszcza Wiesława Wett;

g. 15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia;

g. 16.00 – Droga Krzyżowa z udziałem dzieci

g. 17.30 – Droga Krzyżowa z udziałem dorosłych

g. 18.00 – Misyjne nabożeństwo pojednania się parafian połączone z Mszą Św.

Sobota 07.03.20

g. 9.00 – Msza św. z nauką dla matek oczekujących potomstwa i rodziców z niemowlętami i przedszkolakami- indywidualne błogosławieństwo dzieci i rodziców;

g. 15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia;

g. 18.00 – Msza św. z nauką i odnowienie przysięgi małżeńskiej;

Niedziela 08.03.20
Uroczyste zakończenie Misji św.

g. 8.00 i 10.30 z udziałem dzieci – Msze św. z nauką;

g. 15.30 – Koronka do Bożego Miłosierdzia i Gorzkie żale bez kazania pasyjnego

g. 16.00 – Centralna Msza św. na zakończenie Misji dla całej parafii ; procesja do krzyża misyjnego, odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych;

Komentarze

komentarze