Światełko dla Puckiego Hospicjum 2015

Światełko dla hospicjum to akcja organizowana od kilku lat. Dzięki uprzejmości proboszczów lokalnych parafii i nie tylko, co roku 1 listopada organizowane są kwesty na cmentarzach Powiatu Puckiego i Wejherowskiego oraz Półwyspu Helskiego (Kuźnica, Jastarnia, Hel).

W tym roku zakupiono 20 tys. zniczy czyli o 9 tysięcy zniczy więcej niż w roku ubiegłym, gdyż powiększył się zasięg cmentarzy. Oprócz kwestowania jak w latach ubiegłych na terenie Powiatu Puckiego, Wejherowskiego i Półwyspu Helskiego (Kuźnica, Hel, Jastarnia) oraz w Kielnie i Szemudzie, wolontariusze będą kwestować w tym roku również przed cmentarzami w Wejherowie Śmiechowie, Strzebielinie, Gościcinie, Bolszewie, Kostkowie oraz w Tyłowie.

Wszyscy nawiedzający tego dnia cmentarze, którzy wspomogą datkiem puckie hospicjum, obdarowani zostają niebieskim lub żółtym zniczem. Każdy znicz jest symbolicznym akcentem przypominającym wszystkim mieszkańcom o naszym hospicjum.

Tego dnia, wspólnie będziemy wspominać wszystkich, którzy odeszli.

Pozwolenie od rodziców na wolontariat

Komentarze

komentarze