Tydzień Biblijny

W trzecią niedzielę wielkanocną otwieramy ogólnopolski Tydzień Biblijny i przeżywamy Narodowe Czytanie Pism Świętego.

Wzywa nas do tego sam zmartwychwstały Chrystus, który – jak mówi Ewangelia – dołączył do uczniów idących z Jerozolimy do Emaus i wyjaśniał im Pisma. Chciał bowiem, aby odkryli w ukrzyżowanym Nauczycielu zwycięskiego Mesjasza – Króla, jak jest napisane o Nim „w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach”. Uwielbiajmy Boga za to wielkie, zbawcze zwycięstwo Jezusa nad grzechem świata i nad śmiercią.

A zmartwychwstałego Pana prośmy, aby zechciał iść także z nami drogą naszych zmagań, cierpień, i codziennej pracy i służby – i jak uczniom idącym do Emaus raczył wyjaśniać nam, co w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach – a nade wszystko w Ewangeliach i pismach apostolskich – odnosi się do nas, Jego współczesnych uczniów żyjących w świecie bluźnierstw i buntu względem świętej wiary. W tych intencjach módlmy się dzisiaj i przez cały Tydzień Biblijny, który z Jego łaski rozpoczynamy.

Komentarze

komentarze