Tydzień Miłosierdzia

Tydzień Miłosierdzia obchodzony corocznie w Kościele katolickim w Polsce tydzień głoszenia, świadczenia i propagowania miłosierdzia, od 2013 roku rozpoczynający się w niedzielę Bożego Miłosierdzia, czyli drugą niedzielę świąt Wielkanocnych tzw. białą. Dawniej obchodzony w pierwszym tygodniu października. Co roku przebiega pod innym hasłem, podkreślającym któryś z wielu wymiarów działalności charytatywnej.

Historia Tygodnia Miłosierdzia rozpoczyna się 23 lutego 1937 roku. Wtedy to na pierwszym ogólnopolskim zjeździe dyrektorów diecezjalnych Caritas – największej obecnie pozarządowej organizacji charytatywnej w Polsce – podjęto decyzję o zorganizowaniu Dni Miłosierdzia. Przed II wojną światową w ich obchody włączały się oprócz środowisk religijnych także władze państwowe i lokalne oraz media. Przy okazji tych obchodów zbierano fundusze na pomoc potrzebującym. Obchody wznowiono w 1945 roku i odtąd
jest on nieprzerwanie organizowany w Kościele.

Obchodzony Tydzień Miłosierdzia ma zawsze dwa wymiary. Pierwszy to modlitwa i apostolstwo miłosierdzia. Druga płaszczyzna działań ma wymiar konkretnego czynu miłosierdzia. W wielu diecezjach odbywa się zbiórka pieniędzy podczas Mszy św. Ofiary składane w tym dniu diecezjalne Caritas wykorzystują w ciągu roku na pomoc bezdomnym, chorym, dzieciom z ubogich rodzin.

Celem Tygodnia jest głównie budzenie wrażliwości na potrzeby bliźnich: chorych, samotnych, bezrobotnych, bezdomnych i prześladowanych. Obchody są okazją do głębszej refleksji na temat miłosierdzia czynionego na co dzień, służą także prezentacji pracy, jaką różne organizacje charytatywne wykonują na polu pomocy charytatywnej i są zachętą do aktywnego włączania się w dzieła miłosierdzia.

Co roku w przeżywanie Tygodnia Miłosierdzia włączają się w sposób szczególny Parafialne Oddziały Caritas, Szkolne Koła Caritas oraz placówki prowadzone przez Caritas diecezjalne.

Źródło: pl.wikipedia

Komentarze

komentarze