Plan wizytacji kanonicznej Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego | 9 listopada

11.00 – wizyta ks. Arcybiskupa u przedstawicieli chorych;

12.15 – wizyta w szkole u pana dyrektora i spotkanie z panią katechetką;

13.30 – obiad z ks. proboszczem;

14.00 – opieczętowanie ksiąg parafialnych w kancelarii;

14.20 – modlitwa przy grobie ks. Wiesława, ingres ks. Arcybiskupa do kościoła (agenda liturgiczna – modlitwy przy powitaniu biskupa) spotkanie z członkami Żywego Różańca i czcicielami Miłosierdzia Bożego w kościele – odczytanie sprawozdania przez przedstawicielkę Żywego Różańca i czcicieli Miłosierdzia Bożego – słowo ks. Arcybiskupa;

15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia w kościele;

15.15 – spotkanie na plebanii z Radą Parafialną, panem organistą, panią katechetką i Radą Duszpasterską;

16.00 – spotkanie w kaplicy za prezbiterium: z panami kościelnymi, z lektorkami, Oazą Dzieci Bożych, ministrantami i rodzicami dzieci zaangażowanych w życie parafii – prezentacja grup przez ks. Proboszcza i odczytanie sprawozdań i słowo ks. Arcybiskupa: Agata Bisewska, Mateusz Styn i Roksana Budnik;

17.00 – Msza święta z udziałem kapłanów dekanatu w intencji parafii

18.15 – kolacja kapłańska, podsumowanie przez ks. Arcybiskupa wizytacji z ks. proboszczem.

Wizytacja biskupia (kanoniczna, pasterska) – potocznie odwiedziny, w Kościele katolickim przez biskupa głównie pomocniczego, ale też i diecezjalnego, lecz już w mniejszym stopniu – czynność apostolska, swoisty znak łaski oraz działalności Ducha Świętego. Pierwsze wizytacje odbywały się za pośrednictwem Apostołów, którzy odwiedzali gminy chrześcijańskie. Biskup ma obowiązek przynajmniej raz na pięć lat wizytować parafię w swojej diecezji, jeśli zachodzą uzasadnione przeszkody wizytacja może się nie odbyć lub może być odbyta za pośrednictwem wysłannika, specjalnie oddelegowanego przez biskupa. Wysłannikiem takim, może być biskup pomocniczy, biskup koadiutor, wikariusz generalny albo inny prezbiter. Przed każdą wizytacją do parafii muszą przyjechać wizytatorzy, którzy sprawdzają poziom nauczania dzieci i młodzieży. Wizytacji kanonicznej podlegają wszystkie dziedziny życia religijnego, moralnego, apostolskiego i administracyjno-gospodarczego (stan i potrzeby kościoła parafialnego, kaplic, sal katechetycznych, spisy inwentarza kościoła, cmentarza, budynków gospodarczych, kancelarii parafialnej). Biskup diecezjalny jest zobowiązany co pięć lat okazać protokoły wizytacyjne papieżowi.

Komentarze

komentarze